Over ons


Hetpersoneelsbureau.nl bestaat uit een team van accountmanagers, projectmanagers, salarisprofessionals, automatiseerders en administratief medewerkers met verschillende opleidingen en achtergronden. Deze gevarieerdheid resulteert in een sterk team, met veel kennis en ervaring.
Onze professionals werken op basis van actuele wet- en regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsvraagstukken.

Door de gecompliceerde sociale verzekeringswetgeving, bedrijfsprocessen die niet optimaal op elkaar zijn afgestemd en onvolkomenheden in de systemen van de instanties of salarispakketten is de kans groot dat uw organisatie teveel werkgeverspremies betaalt.
In samenwerking met ons zusterbedrijf BWA Boorsma Werkgevers Adviseurs BV vorderen wij teveel betaalde premies terug voor middelgrote en grote bedrijven in Nederland. Wij begeleiden met eerlijk, begrijpelijk advies om besparingen in de toekomst te realiseren op basis van het "no cure no pay" principe. Bovendien worden teveel betaalde premies met terugwerkende kracht van 5 jaar teruggevorderd. Hierbij houden wij rekening met de voor elk jaar van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Maatwerk en innovatie staan bij ons centraal. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het in kaart brengen van de huidige werkprocessen. Wij zorgen er voor dat de softwaremodules van Hetpersoneelsbureau.nl volledig aansluiten bij uw processen en uw overige informatiesystemen. Waar mogelijk automatiseren we processen, met tijdwinst en aanzienlijke kostenreducties als gevolg.

Wij houden van duidelijke communicatielijnen. Daarom heeft u bij ons één contactpersoon die uw vragen in behandeling neemt. Wij gaan graag voor u aan de slag!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van uw wensen of het maken van een afspraak.