Over ons


Hetpersoneelsbureau.nl B.V. bestaat uit een team van accountmanagers, projectmanagers, salarisprofessionals, automatiseerders en administratieve ondersteuning met verschillende opleidingen en achtergronden. Deze gevarieerdheid resulteert in een sterk team, met veel kennis en ervaring.
Onze professionals zijn continu bezig om op de hoogte te blijven van actuele wet- en regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsvraagstukken.

Door de gecompliceerde sociale verzekeringswetgeving, bedrijfsprocessen die niet optimaal op elkaar zijn afgestemd en fouten in de systemen van de instanties of salarispakketten is de kans groot dat uw organisatie teveel werkgeverspremies betaalt.
In samenwerking met ons zusterbedrijf BWA Boorsma Werkgevers Adviseurs BV vorderen wij teveel betaalde premies terug voor alle middelgrote en grote bedrijven in Nederland en begeleiden ze met eerlijk, begrijpelijk advies om besparingen in de toekomst te realiseren. En dat alles op basis van het "no cure no pay" principe.

Maatwerk en innovatie staan bij ons centraal. Wij zijn er in gespecialiseerd organisaties te begeleiden bij het in kaart brengen van de huidige werkprocessen teneinde te beoordelen of de interne processen kunnen worden geoptimaliseerd en streven ernaar om de softwaremodules van Hetpersoneelsbureau.nl volledig te laten aansluiten bij uw processen en uw overige informatiesystemen. Waar mogelijk kunnen we processen automatiseren, met tijdwinst en aanzienlijke kostenreducties als gevolg.

Wij houden van duidelijke communicatielijnen, daarom heeft u bij ons één contactpersoon die uw vragen in behandeling zal nemen. Wij gaan graag voor u aan de slag!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van uw wensen of het maken van een afspraak.