Onze modules

Werving & Selectie

Met de online software van Hetpersoneelsbureau.nl automatiseert u het selectieproces van nieuwe medewerkers. De juiste kandidaten op basis van capaciteiten, bekwaamheden en opleidingsniveau. Sollicitaties worden van begin tot eind snel behandeld waardoor u kosten en tijd bespaart. Het systeem wordt ingericht volgens uw wensen, waardoor het aannemen van personeel efficiënt en correct verloopt en volledig aansluit bij uw huidige processen. De gegevens kunnen vervolgens automatisch gekoppeld worden aan andere systemen. Hierdoor hoeft u maar één keer gegevens in te voeren.

Loonkostenvoordeel

Wist u dat maar 40% van alle werkgevers gebruik maakt van de loonkostenvoordelen? Voor de werkgevers die hier wel actief in zijn wordt nog geen 45% van de voordelen bij de Belastingdienst teruggevraagd!

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle doelgroepverklaringen voor de aanvraag van loonkostenvoordelen (LKV) binnen 3 maanden na aanvang dienstverband zijn aangevraagd bij het UWV of de gemeenten. Gebeurt dit niet? Dan bent u te laat en vervalt het recht op deze voordelen. Vanwege bovenstaande verandering lopen veel bedrijven forse bedragen aan loonkostenvoordelen mis. Per werknemer kan dit maar liefst € 18.000,- bedragen!

Wilt u nooit meer loonkostenvoordelen missen? Maak gebruik van onze vernieuwde dienstverlening! Met onze software benut u de maximale voordelen van de LKV.

Bevoegd- en bekwaamheden

In deze module zijn alle bevoegd- en bekwaamheden in kaart gebracht (diploma's, registraties, bekwaamheid per handeling) en voor u als werkgever inzichtelijk gemaakt. Medewerkers kunnen op elk moment hun bevoegd- en bekwaamheden bijwerken via hun inlogpagina, per medewerker kunt u raadplegen welke bevoegd- en bekwaamheden van toepassing zijn. Aflopende bevoegdheden worden automatisch gesignaleerd. Zo kunt u de inzet van uw medewerkers optimaal afstemmen op de actuele vraag. Door gebruik te maken van deze module voorkomt u aansprakelijkheidsproblemen.

Medewerkersdossier

Complete dossiervorming per medewerker, met deze module is dat heel eenvoudig door de volledig vrije inrichting van gegevensopslag. Of het nu gaat om functioneringsgesprekken, gemaakte afspraken, ziekteverzuim of anderszins, u legt alles vast zoals u dat wilt. Alle gegevens zijn met één druk op de knop inzichtelijk. U kunt per dossieronderdeel commentaar toevoegen en externe documenten worden eenvoudig toegevoegd of bekeken.

Urenregistratie

Met het gebruik van de module urenregistratie heeft u per medewerker inzichtelijk wat de gemaakte uren zijn. Deze module legt de uren met het geldende tarief vast en communiceert het resultaat direct naar het systeem dat u gebruikt voor verdere verwerking. Ook een koppeling naar een extern systeem (bijvoorbeeld Nedap) is mogelijk. Dit betekent een aanmerkelijke tijdsbesparing en vergissingen worden voorkomen. De medewerkers kunnen via de website inloggen en daar de uren in bijhouden.

Klant- en medewerkerstevredenheid

Om als organisatie onmisbaar te blijven voor uw klanten is het belangrijk om voortdurend te sturen op de behoefte en wensen van uw klanten en medewerkers. Dit is van essentieel belang. Een goede manier om dit te achterhalen is een klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de verbeterpunten voor uw organisatie kunnen zijn, waardoor de dienstverlening wordt verbeterd. Dit kan geheel naar eigen wens worden ingericht door zelf geformuleerde vragen en mogelijke antwoorden.

Wagenpark

Heeft u bedrijfsauto's in eigen bezit of geleased en wilt u een overzichtelijk systeem waarin u de registratie en kosten kunt bijhouden? Dan is de wagenparkmodule perfect voor u! Hierin is bij te houden welke auto's er in bezit zijn dan wel geleased, wanneer onderhoudsbeurten nodig zijn en wat er aan brandstof wordt verbruikt. Daarnaast genereert het systeem diverse overzichten voor bijvoorbeeld verzekeringen, milieuontheffingen, schades, reparaties en tankpassen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling en mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren. Door het gebruik van onze module kan informatie worden gedeeld met een forum.